Ogólnopolska Debata „Szanse i zagrożenia w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”

 

W dniu 18 kwietnia 2013 roku w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się Ogólnopolska Debata „SZANSE I ZAGROŻENIA W EDUKACJI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz stowarzyszenia: „Mniej Więcej”, „Bliżej Siebie”, „Efekt Motyla”, „Spojrzenie”.

W debacie uczestniczyli m.in.:
— Joanna Wrona — Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
— Anna Błaszczak — Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego — Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
— Wiesława Zewald — Doradca Wojewody Łódzkiego,
— Krzysztof Piątkowski — Wiceprezydent Miasta Łodzi,
— Elżbieta Modrzejewska — Dyrektor Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi,
— Beata Jachimczak — Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
— prof. Iwona Chrzanowska — Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
— Izabela Stępień — Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pabianicach,
— przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
— nauczyciele i uczniowie ośrodków i szkół specjalnych z Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Radomia, Lasek k. Warszawy, Łodzi i województwa.