Związkowa manifestacja pod Sejmem w sprawie emerytur

 

29 lutego 2012 r. odbyła się pod Sejmem manifestacja przeciwko rządowej propozycji podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia, zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

W tym samym czasie, w Sejmie odbywało się pierwsze czytanie zgłoszonego przez OPZZ projektu ustawy o możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat - mężczyzn.

W manifestacji uczestniczyło ponad 2000 związkowców z OPZZ, ZNP, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych z całej Polski. Wzięło w niej udział także 30 przedstawicieli Okręgu Łódzkiego ZNP.

Manifestujący przekazali na ręce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz petycję, w której domagają się „uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.