Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

 

11 listopada 2009 r. w Łódzkim Klubie Nauczyciela obchodzono już po raz 20. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. W uroczystości wzięli udział: Sławomir Broniarz Prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński Wiceprezes ZG ZNP, Władysław Rzymski Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Wiesława Zewald Łódzki Kurator Oświaty, radni Rady Miejskiej i Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz licznie przybyli członkowie ZNP.