90-lecie wprowadzenia powszechnego nauczania i 70. rocznica powstania TON

 

22 października 2009 r. odbyły się w Łodzi uroczystości z okazji 90-lecia wprowadzenia powszechnego nauczania i 70. rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Miejskiej – Tomasza Kacprzaka i prezesa Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Marka Ćwieka do Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przybyli między innymi: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sławomir Broniarz, Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, Wiceprezydent Łodzi Maria Maciaszczyk, Łódzki Kurator Oświaty Wiesława Zewald, parlamentarzyści, łódzcy radni, członkowie ZNP, nauczyciele i młodzież szkolna.