Ogólnopolska manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

W dniu 18.01.2008 roku o godz. 11.oo. rozpoczęła się w Warszawie ogólnopolska manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego

OBECNI NA NIEJ NAUCZYCIELE ŻĄDALI:
• zwiększenia nakładów na oświatę, gwarantujących pełną realizację zadań edukacyjnych
• podniesienia prestiżu i kondycji finansowej nauczycieli, między innymi poprzez 50% wzrost wynagrodzenia zasadniczego
• utrzymania korzystnych dla nauczycieli uprawnień emerytalnych
• wzrostu płac pracowników niepedagogicznych
• upowszechnienia wychowania przedszkolnego, przejęcia przez budżet państwa kosztów prowadzenia przedszkoli publicznych
 
przeczytaj całość (plik pdf)