Wszystkie wiadomości z roku 2014

 

Co jest potrzebne do poprawy jakości kształcenia w Europie?
Umieszczono na stronie - 06. 01. 2014 r.

Jednorazowy dodatek uzupełniający
Umieszczono na stronie - 23. 01. 2014 r.

Projekt nowelizacji ustawy oświatowej
Umieszczono na stronie - 30. 01. 2014 r.

Projekt darmowego podręcznika w ocenie Biura Analiz Sejmowych
Umieszczono na stronie - 06. 02. 2014 r.

ZNP apeluje do MEN o wycofanie się z rozwiązań ograniczających autonomię nauczyciela w wyborze podręcznika
Umieszczono na stronie - 10. 02. 2014 r.

Likwidacja szkół w 2014 roku
Umieszczono na stronie - 13. 02. 2014 r.

Państwo zapłaci wydawcom po 50 zł za ćwiczenia dla każdego ucznia klasy I. Ministerstwo edukacji przedstawiło 19 lutego projekt zmian w finansowaniu podręczników
Umieszczono na stronie - 22. 02. 2014 r.

List otwarty ZNP do Posłów RP w sprawie darmowego podręcznika dla uczniów klas I szkoły podstawowej
Umieszczono na stronie - 23. 02. 2014 r.

Polecamy lekturę blogów
Umieszczono na stronie - 01. 03. 2014 r.

Asystent — osoba wspierająca nauczyciela
Umieszczono na stronie - 07. 03. 2014 r.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń
Umieszczono na stronie - 07. 03. 2014 r.

Informacja
Umieszczono na stronie - 11. 03. 2014 r.

Decyzja komisji sejmowych w sprawie asystenta nauczyciela
Umieszczono na stronie - 13. 03. 2014 r.

Ile zamknięto szkół w Polsce?
Umieszczono na stronie - 20. 03. 2014 r.

Asystent ma asystować, a nie uczyć
Umieszczono na stronie - 21. 03. 2014 r.

Asystent będzie mógł zastąpić nauczyciela
Umieszczono na stronie - 21. 03. 2014 r.

Polecamy lekturę książki „Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej” pod redakcją Piotra Plichty i Jacka Pyżalskiego
Umieszczono na stronie - 25. 03. 2014 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta nauczyciela
Umieszczono na stronie - 01. 04. 2014 r.

Uchwała Nr 12/2014
Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Umieszczono na stronie - 01. 04. 2014 r.

II Ogólnopolska Debata „EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SZANSĄ NA ICH SUKCES ZAWODOWO-SPOŁECZNY„
Umieszczono na stronie - 02. 04. 2014 r.

Raport Eurydice (Europejska sieć informacji o edukacji)
Umieszczono na stronie - 12. 04. 2014 r.

Przedstawiamy prezentacje z II Ogólnopolskiej Debaty „Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo-społeczny”
Umieszczono na stronie - 14. 04. 2014 r.

Udział płac w Produkcie Krajowym Brutto w państwach UE
Umieszczono na stronie - 28. 04. 2014 r.

Kluczowe trendy w technologii edukacyjnej
Umieszczono na stronie - 09. 05. 2014 r.

Pismo prezesa ZNP Sławomira Broniarza do premiera Donalda Tuska
Umieszczono na stronie - 14. 05. 2014 r.

Informacje dotyczące planowanych zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Umieszczono na stronie - 29. 05. 2014 r.

List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Umieszczono na stronie - 08. 06. 2014 r.

Polska potrzebuje nauczycieli
Umieszczono na stronie - 10. 06. 2014 r.

Senat przyjął ustawę podręcznikową
Umieszczono na stronie - 14. 06. 2014 r.

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
Umieszczono na stronie - 23. 06. 2014 r.

Wybory władz związkowych w Okręgu Łódzkim ZNP
Umieszczono na stronie - 26. 06. 2014 r.

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Oświaty!
Zakończył się kolejny rok szkolny.

Umieszczono na stronie - 26. 06. 2014 r.

Raport o stanie edukacji 2013 „Liczą się nauczyciele”
Umieszczono na stronie - 30. 06. 2014 r.

Siła nabywcza Polaków — notatka
Umieszczono na stronie - 15. 07. 2014 r.

Kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Umieszczono na stronie - 29. 07. 2014 r.

Deklaracja sumienia w szkołach?
Umieszczono na stronie - 29. 07. 2014 r.

CBOS: 59 proc. Polaków dobrze ocenia system szkolnictwa
Umieszczono na stronie - 05. 08. 2014 r.

Opinia ZNP nt. projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty
Umieszczono na stronie - 13. 08. 2014 r.

Masowe przekazywanie szkół samorządowych jest sprzeczne z Konstytucją — opinia RPO
Umieszczono na stronie - 14. 08. 2014 r.

Jakie powinno być nowoczesne doradztwo zawodowe?
Umieszczono na stronie - 18. 08. 2014 r.

Karta Nauczyciela. Wywalczona w boju
Umieszczono na stronie - 28. 08. 2014 r.

Życzenia na nowy rok szkolny
Umieszczono na stronie - 31. 08. 2014 r.

Owoce w szkołach
Umieszczono na stronie - 05. 09. 2014 r.

Komunikat — darmowe konta e-mail dla członków Związku oraz struktur terenowych ZNP i OUPiS
Umieszczono na stronie - 23. 09. 2014 r.

Wynagrodzenia i czas pracy nauczycieli w wybranych krajach OECD
Umieszczono na stronie - 24. 09. 2014 r.

Budżet na 2015 r. bez podwyżek dla nauczycieli
Umieszczono na stronie - 29. 09. 2014 r.

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Umieszczono na stronie - 11. 10. 2014 r.

Jaki jest polski nauczyciel?
Umieszczono na stronie - 17. 10. 2014 r.

ZNP: Rząd zachęca do oddawania szkół
Umieszczono na stronie - 22. 10. 2014 r.

Raport OECD: Polacy nie mają udanego życia
Umieszczono na stronie - 27. 10. 2014 r.

Oświatowa „Solidarność” rozmawia z MEN w sprawie Karty Nauczyciela
Umieszczono na stronie - 09. 11. 2014 r.

Rok 2015 bez podwyżek dla nauczycieli
Umieszczono na stronie - 09. 11. 2014 r.

Która gmina zapewnia uczniom najlepszą edukację?
Umieszczono na stronie - 14. 11. 2014 r.

W zakładce PUBLIKACJE zamieściliśmy dwa raporty Instytutu Badań Edukacyjnych:
Umieszczono na stronie - 16. 11. 2014 r.

Zestawienie wyników ankiety dotyczącej rządowego podręcznika „Nasz elementarz”
Umieszczono na stronie - 24. 11. 2014 r.

Karta powinna obowiązywać we wszystkich szkołach publicznych
Umieszczono na stronie - 27. 11. 2014 r.

To minister Kluzik-Rostkowska zarządziła przerwę świąteczną
Umieszczono na stronie - 10. 12. 2014 r.

GIP i RPO: asystent nauczyciela pracownikiem samorządowym. Kontrola w szkołach!
Umieszczono na stronie - 22. 12. 2014 r.