Wszystkie wiadomości z roku 2010

 

Apel ZNP ws. bibliotek szkolnych - przeczytaj i wyślij do MEN!
Umieszczono na stronie - 13. 01. 2010 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
Umieszczono na stronie - 15. 01. 2010 r.

Ile pracują nauczyciele? - konferencja prasowa prezesa ZNP
Umieszczono na stronie - 16. 01. 2010 r.

Konsultacje dotyczące reformy kształcenia zawodowego i ustawicznego
Umieszczono na stronie - 21. 01. 2010 r.

UCHWAŁA Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą
Umieszczono na stronie - 21. 01. 2010 r.

Edukacja w „Planie rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011”
Umieszczono na stronie - 02. 02. 2010 r.

MEN odpowiada na pismo ZNP ws. bibliotek szkolnych
Umieszczono na stronie - 05. 02. 2010 r.

Przedszkole dla każdego - inauguracja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
Umieszczono na stronie - 13. 02. 2010 r.

Newsletter branżowy - formularz rejestracyjny
Umieszczono na stronie - 19. 02. 2010 r.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2010 r.
Umieszczono na stronie - 19. 02. 2010 r.

Kodeks etyki dla nauczycieli
Umieszczono na stronie - 05. 03. 2010 r.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP wobec projektowanych zmian w ramach reformy szkolnictwa zawodowego
Umieszczono na stronie - 12. 03. 2010 r.

Karta nauczyciela zagrożona!
Umieszczono na stronie - 24. 03. 2010 r.

Nie ma zgody na likwidację Karty Nauczyciela
Umieszczono na stronie - 25. 03. 2010 r.

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu realizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela
Umieszczono na stronie - 29. 03. 2010 r.

Życzenia!
Umieszczono na stronie - 30. 03. 2010 r.

Karta Nauczyciela według samorządowców
Umieszczono na stronie - 06. 04. 2010 r.

Kodeks etyki nauczyciela - propozycja
Umieszczono na stronie - 07. 04. 2010 r.

Członkowie Prezydium ZG ZNP oddali hołd ofiarom tragedii
Umieszczono na stronie - 12. 04. 2010 r.

Referendum ZNP w sprawie ewentualnych zmian w Karcie Nauczyciela
Umieszczono na stronie - 19. 04. 2010 r.

Wyjaśnienie dotyczące artykułu „Nawet złego nauczyciela nie można zwolnić” (Dziennik Gazeta Prawna)
Umieszczono na stronie - 25. 04. 2010 r.

Delegacja Okręgu Łódzkiego ZNP uczestniczyła w 25 Nauczycielskich Dniach Pamięci i Pokoju
Umieszczono na stronie - 27. 04. 2010 r.

List do Prezesów Okręgów ZNP
Umieszczono na stronie - 15. 05. 2010 r.

Konferencja prasowa ZNP 26 maja 2010 r.
Umieszczono na stronie - 26. 05. 2010 r.

Relacja z posiedzenia zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli
Umieszczono na stronie - 27. 05. 2010 r.

14 czerwca pikieta ZNP w Warszawie
Umieszczono na stronie - 08. 06. 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny: Karta Nauczyciela zgodna z konstytucją!
Umieszczono na stronie - 16. 06. 2010 r.

ZNP apeluje o przesunięcie terminu reformy kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Umieszczono na stronie - 16. 06. 2010 r.

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Umieszczono na stronie - 21. 06. 2010 r.

Wybory władz ZNP w Okręgu Łódzkim
Umieszczono na stronie - 24. 06. 2010 r.

List prezesa ZNP Sławomira Broniarza na zakończenie roku szkolnego 2009/2010
Umieszczono na stronie - 25. 06. 2010 r.

Nie ma zgody na pracę w czasie wakacji
Umieszczono na stronie - 30. 06. 2010 r.

Przedstawienie muzyczne "Marcowe migdały" zespołu muzycznego Janusza Tencera
Umieszczono na stronie - 23. 08. 2010 r.

Podziękowania
Umieszczono na stronie - 30. 08. 2010 r.

List prezesa ZNP Sławomira Broniarza, skierowany do pracowników oświaty z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2010/2011
Umieszczono na stronie - 31. 08. 2010 r.

Wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2010 r.
Umieszczono na stronie - 03. 09. 2010 r.

Newsletter branżowy - profesjonalne narzędzie efektywnej komunikacji
Umieszczono na stronie - 10. 09. 2010 r.

I Mistrzostwa ZNP w piłce nożnej drużyn 6-osobowych
Umieszczono na stronie - 18. 09. 2010 r.

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. analizy czasu i warunków pracy nauczycieli
Umieszczono na stronie - 27. 09. 2010 r.

„Pieśń Okręgu Łódzkiego ZNP”
Umieszczono na stronie - 02. 10. 2010 r.

105. rocznica powstania ZNP
Umieszczono na stronie - 03. 10. 2010 r.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Umieszczono na stronie - 09. 10. 2010 r.

Likwidacja kuratoriów i łączenie szkół – komunikat ZNP
Umieszczono na stronie - 15. 10. 2010 r.

O subwencji oświatowej na 2011 r. w Sejmie
Umieszczono na stronie - 21. 10. 2010 r.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej
Umieszczono na stronie - 22. 10. 2010 r.

Uroczyste otwarcie Sali Historii ZNP
Umieszczono na stronie - 27. 10. 2010 r.

A P E L
w sprawie udziału członków ZNP w wyborach samorządowych w 2010 r.

Umieszczono na stronie - 28. 10. 2010 r.

Opinia w sprawie dodatkowych dni wolnych zarządzanych przez dyrektora szkoły
Umieszczono na stronie - 06. 11. 2010 r.

Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół w Łodzi
Umieszczono na stronie - 10. 11. 2010 r.

21. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP
Umieszczono na stronie - 14. 11. 2010 r.

DEBATA OŚWIATOWA - INFORMACJA
Umieszczono na stronie - 15. 11. 2010 r.

40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP
Umieszczono na stronie - 16. 11. 2010 r.

40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Sławomir Broniarz ponownie prezesem ZNP
Umieszczono na stronie - 20. 11. 2010 r.

Prezentacja MEN dotycząca zmian w oświacie
Umieszczono na stronie - 21. 11. 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2010
Umieszczono na stronie - 22. 11. 2010 r.

Program ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
na lata 2010-2014

Umieszczono na stronie - 29. 11. 2010 r.

XXXIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
Umieszczono na stronie - 05. 12. 2010 r.

Komunikat ZNP ws. działań podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe w związku z realizacją standardów kontroli zarządczej
Umieszczono na stronie - 06. 12. 2010 r.

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie statusu zawodowego nauczycieli
Umieszczono na stronie - 16. 12. 2010 r.

Życzenia
Umieszczono na stronie - 17. 12. 2010 r.