MANIFESTACJA 22 WRZEŚNIA 2018 r.

Plik umieszczono na stronie 18. 09. 2018 r.

 

MAMY DOŚĆ

NISKICH ZAROBKÓW

W wielu szkołach i przedszkolach w Polsce brakuje nauczycieli. Z pracy odchodzą doświadczeni nauczyciele z powodu:
– chaosu wywołanego reformą Anny Zalewskiej,
– niekorzystnych zmian w statusie i awansie zawodowym,
– niskich zarobków.

Z nowymi obowiązkami nakładanymi na nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nie idą w parze godne płace. Tegoroczna podwyżka wynosząca od 87 do 117 zł netto nie poprawiła sytuacji finansowej pedagogów. W dalszym ciągu płace zasadnicze w oświacie są bardzo niskie: stażysta może liczyć na 1751 zł netto, a dyplomowany na 2377 zł netto.
Nauczyciele budują przyszłość naszego kraju. Jak wynika z najnowszego sondażu „Dziennika Gazety Prawnej”, według Polek i Polaków, nauczyciele są największym atutem naszej edukacji!

Pensje nauczycieli muszą wzrosnąć. Realnie, a nie symbolicznie! Teraz!
Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł!

Mamy dość niskich zarobków!

ZŁEGO MINISTRA EDUKACJI

Krytycznie oceniamy szefową MEN za pozorowanie dialogu, składanie deklaracji bez pokrycia i manipulowanie informacjami. Anna Zalewska mówiła przecież, że:
– dzieci nie zauważą różnicy,
– nikt z powodu reformy nie straci pracy,
– podwójnego rocznika nie będzie, bo liczba dzieci się nie zmieniła.

Anna Zalewska jest twarzą złej zmiany w edukacji. Jest odpowiedzialna za chaos organizacyjny i kadrowy w oświacie. W wyniku jej reformy pogorszyły się:

• warunki pracy w szkołach

Anna Zalewska zlikwidowała nauczycielskie uprawnienia, ograniczyła dostęp do urlopów zdrowotnych, wydłużyła awans zawodowy i możliwość uzyskania wyższych zarobków, wprowadziła permanentną ocenę pracy;

• warunki nauki w szkołach

Z powodu reformy ośmioletnie szkoły podstawowe są przepełnione, nauka na zmiany zaczęła się w małych miejscowościach, a lekcje kończą się nawet o godz. 18.00. Jak wynika z Raportu Rzecznika Praw Dziecka, uczniowie klas siódmych są przemęczeni i zestresowani.

Za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest Anna Zalewska.
Domagamy się dymisji Anny Zalewskiej!

Mamy dość złego ministra edukacji!

Chcemy godnie zarabiać! Teraz!
Żądamy podwyżek na poziomie 1000 zł oraz dymisji Anny Zalewskiej!
Ogólnopolska manifestacja „Polska potrzebuje wyższych płac!”
22 września 2018 r.

Chcemy godnie zarabiać! Teraz!