Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 r.

Plik umieszczono na stronie 18. 01. 2018 r.

 

* ”Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.„ (art. 76 ust. 7 pkt b Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych). W tym przypadku czas trwania ich awansu zawodowego będzie skrócony do 12 lat.

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (por. art. 76 ust. 10 pkt d Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

Zgodnie z art. 125 wspomnianej wyżej ustawy staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Więcej na naszym profilu fb