Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 29. 11. 2017 r.

 

24 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:

• nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

• obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

• ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

• urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,

• likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

• likwidacja mieszkań służbowych.