28. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 13. 11. 2017 r.

 

11 listopada 2017 roku w Święto Niepodległości w Łódzkim Klubie Nauczyciela już po raz 28. odbyło się Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym nauczycielom, pracownikom oświaty i członkom ZNP medali resortowych oraz odznaczeń związkowych za szczególne osiągnięcia w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Sławomir Broniarz — prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński — wiceprezes ZG ZNP, Artur Dunin — Poseł na Sejm RP, Elżbieta Ratyńska — Łódzki Wicekurator Oświaty, Tomasz Trela — Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak — Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Sylwester Pawłowski — przewodniczący Komisji Edukacji RM w Łodzi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także licznie przybyli członkowie ZNP.

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek witając gości mówił m.in.: „Niech burzliwe i kręte drogi, którymi pokolenia Polaków szły ku niepodległości będą dla nas wszystkich nauką i zachętą do pracy na rzecz pomyślności i rozwoju naszej ojczyzny. Zwłaszcza w Święto Niepodległości, warto pamiętać, że państwo to dzieło wspólnej pracy i starań każdego z nas. Pisarz Wacław Berent ujął to w celnej sentencji: „Miłość ojczyzny — to sumienność w swym dziele pracy”. Ale wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność to bardzo trudne zadanie i praca do odrobienia”.

W czasie Święta Okręgu wręczono 13 Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymali je: Elżbieta Bartoszek, Anna Balcerzak, Katarzyna Barasińska, Jacek Bartosik, Stanisław Ibusz, Jacek Kisiel, Katarzyna Niwińska, Barbara Ostrowska, Krystyna Rybarczyk, Mirosław Spychalski, Anetta Szadkowska, Małgorzata Wiśniewska i Małgorzata Wodzyńska.

Złote Odznaki ZNP otrzymali: Beata Maria Balcerek, Małgorzata Góral, Jadwiga Kapusta, Agata Lisiewska, Renata Anna Półtorak, Danuta Sobczak, Urszula Sobierajska, Izabela Śliwińska i Jolanta Walczewska.

Za 50-letnią przynależność do ZNP odznaczono następujące osoby: Marek Hendzelewski, Mirosława Kalińska, Czesława Owczarek, Barbara Sieniuć, Zbigniew Szopka.

Zarząd Okręgu Łódzkiego przyznał również swoje wyróżnienia — Statuetki „Przyjazna Dłoń”. Otrzymują je osoby lub instytucje szczególnie zasłużone na rzecz rozwoju oświaty, podnoszenia rangi zawodu nauczycielskiego i pracowników oświaty oraz promocji i budowania dobrego wizerunku Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W tym roku Statuetkę „Przyjazna Dłoń” za swoją działalność otrzymali:

• Grażyna Teresa Łęcka — wieloletni wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP Łódź-Bałuty oraz przez dwie kadencje członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP;

• Barbara Ulatowska — wieloletni członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, Zarządu Oddziału Łódź-Bałuty oraz wieloletnia przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, jest Honorowym Przewodniczącym Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Łódź— Bałuty;

• Dariusz Szlawski — doktor nauk humanistycznych, nauczyciel historii w Zespole Szkół ZNP, członek Okręgowej Komisji Historycznej ZNP, propagator historii i osiągnięć ZNP oraz łódzkiej oświaty, opracował i przygotował wystawę z okazji 110. rocznicy powstania ZNP w Muzeum Historii ZNP w Pilaszkowie.

W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą powołania Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w Łodzi wyróżnienia za wieloletnią, aktywną działalność w zakresie obrony miejsc pracy, poprawy warunków pracy i spraw socjalno-bytowych pracowników szkolnej administracji i obsługi otrzymali: Grażyna Bednarska, Danuta Chwała, Jadwiga Kapusta, Urszula Kędzia, Marek Kmiecik, Elżbieta Kwiatkowska, Łucja Ludwin, Zofia Marchewa, Maria Muskała, Halina Palutek, Iwona Popek, Jadwiga Radomska, Halina Sider, Jolanta Walczewska, Zofia Witkowska.

Składając odznaczonym gratulacje, goście honorowi podkreślali rolę i osiągnięcia ZNP dla poprawy jakości oświaty i warunków pracy wszystkich osób zatrudnionych w szkołach.

Uroczystość uświetnił występ gitarzysty Wiesława „Gumy” Rychlika, który zagrał koncert rockowych ballad nawiązujących do motywu wolności.