Oświatowa „S” chce likwidacji Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 05. 09. 2017 r.

 

ZNP z coraz większym niepokojem odbiera działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zmierzające do podzielenia środowiska pracowników oświaty.

Prowadzone przez „S” jednostronne negocjacje z rządem w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli są tego najlepszym przykładem. Nie rozumiemy stanowiska „Solidarności”, z którego wynika, że za cenę wzrostu wynagrodzeń o 15 proc. związek ten zgadza się na likwidację „przywilejów” nauczycielskich.

Związek Nauczycielstwa Polskiego stanowczo stwierdza, że w Karcie Nauczyciela zapisane są obowiązki i uprawnienia nauczycieli, a nie przywileje. Niestety, wszystko wskazuje na to, że oświatowa „Solidarność” chce pozbawić nauczycieli istotnych dla nich zapisów zawartych w ustawie — Karta Nauczyciela.

Chcemy przypomnieć, że pragmatyka nauczycielska została nadana ustawą z dnia 1 lipca 1926 r. Stosunki służbowe nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do „Solidarności” o zaprzestanie prowadzenia  niebezpiecznej polityki dla środowiska oświaty. Polityki, która nie tylko dzieli to środowisko, ale również wypacza obraz zawodu nauczyciela w opinii publicznej.

Jednocześnie stanowczo protestujemy wobec oskarżania ZNP o próbę wywołania „totalnego chaosu”, rzekomo za utratę unijnych funduszy. To absurd!

Wzywamy rząd do podjęcia rozmów ze wszystkimi partnerami społecznymi, a nie tworzenia pozorów negocjacji, z których wyklucza się największy oświatowy związek zawodowy.

Domagamy się godziwego wzrostu nauczycielskich wynagrodzeń, ale nie kosztem likwidacji dotychczasowych uprawnień.  

Link: http://www.polskieradio.pl/5/3