Informacja na temat ofert pracy dla nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 17. 05. 2017 r.

 

W związku z trwającym ruchem kadrowym w oświacie przedstawiamy informację na temat ofert pracy dla nauczycieli, które zamieszczono na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Na 827 ofert pracy dla nauczycieli w województwie łódzkim aż 668, czyli 81% to propozycja pracy w wymiarze poniżej 1/2 etatu — najczęściej na 2, 4 lub 6 godzin tygodniowo. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Wizja „wędrujących nauczycieli”, którzy pracować będą w kilku szkołach, aby mieć etat lub chociaż 1/2 etatu, zaczyna być coraz bardziej realna. To jest jeden z wielu złych efektów reformy oświaty. Niestety możne to mieć wpływ na obniżenie jakości nauczania w wielu polskich szkołach.

Liczba ofert pracy dla nauczycieli w województwie łódzkim (kliknij miniaturę):