KALENDARIUM AKCJI PROTESTACYJNYCH ZNP W LATACH 2016-2017

Plik umieszczono na stronie 01. 04. 2017 r.

 

2016 ROK

27 czerwca — pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel — Dobra Zmiana” zorganizowanej przez MEN;

8 lipca — uruchomienie akcji informacyjnej dot. konsekwencji planowanej reformy (plakat „Czy wiesz, że reforma Anny Zalewskiej oznacza likwidację: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej?”);

14 lipca — uruchomienie petycji w obronie polskiej szkoły na stronie: www.petycjeonline.com

24 sierpnia — zawiązanie Koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, przedstawiciele szkół społecznych i prywatnych, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży;

31 sierpnia — list do Rodziców i Opiekunów Uczniów z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego informujący o negatywnych konsekwencjach planowanej reformy;

październik — Związek opiniuje projekt ustawy Prawo oświatowe oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe, proponując liczne poprawki;

10 października — pikiety ZNP przed gmachami urzędów wojewódzkich w 16 województwach;

18 października — uruchomienie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP w związku z planowaną reformą edukacji (Uchwała Zarządu Głównego ZNP ws. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”);

28 października — inauguracja akcji w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”;

listopad — spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju;

9 listopada — debata na temat konsekwencji planowanej reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP) w siedzibie ZG ZNP oraz nadzwyczajne spotkanie prezesów największych oddziałów ZNP;

15 listopada i 29 listopada — pikiety przed Sejmem w dniu czytania projektów ustaw;

19 listopada — Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych (ponad 50 tysięcy uczestników);

grudzień — udział przedstawicieli ZNP w pracach sejmowych komisjach zajmujących się projektami ustaw wprowadzających nowe prawo oświatowe, zgłaszanie poprawek;

19 grudnia — pikieta przed Pałacem Prezydenckim, wniosek do prezydenta o zawetowanie lub odrzucenie projektów ustaw wprowadzających nowe prawo oświatowe;

20 grudnia — ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP;

2017 ROK

styczeń — luty — oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego;

9 stycznia — prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji;

31 stycznia — inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”;

luty — marzec — zebranie ponad 500 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji razem z innymi podmiotami, ugrupowaniami i stowarzyszeniami;

7 marca — Uchwała ZG ZNP w sprawie daty strajku ogólnopolskiego;

31 marca — strajk pracowników oświaty