Nie zgadzamy się na propozycje MEN dot. płac. Dementujemy doniesienia!

Plik umieszczono na stronie 22. 03. 2017 r.

 

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nowego modelu finansowania oświaty proponowanego przez MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej.

21 marca 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się wspólne spotkanie grup roboczych, które pracują w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W trakcie spotkania dyrektorzy departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawili ustne informacje dotyczące:

— doskonalenia zawodowego nauczycieli,

— ścieżki awansu zawodowego nauczycieli pracujących za granicą,

— organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,

— urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponadto, przedstawiona została informacja uzupełniająca dotycząca nowego modelu finansowania oświaty, a także propozycja zmieniająca zasady finansowania dodatku za warunki pracy.

Mimo żądań przedstawicieli ZNP strona reprezentująca Ministerstwo nie odniosła się do stanowiska związku w sprawie nowego modelu wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków: socjalnego, mieszkaniowego, wiejskiego oraz dodatku na zagospodarowanie. Nie odniesiono się również do stanowiska ZNP dot. czasu pracy, awansu zawodowego i braku zgody na rozszerzenie skali ocen.

Osoby reprezentujące ZNP, podczas spotkania w dniu 21 marca br., kilkakrotnie zgłaszały uwagi dotyczące zakresu i przebiegu dotychczasowych rozmów, widząc ich bezcelowość i jednocześnie obawiając się, że sam fakt uczestniczenia przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników i powołanych w jego ramach grup roboczych, będzie legitymizował późniejsze rozwiązania przyjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej, manipulowania faktami, a także dowodem bezprecedensowego nieliczenia się z opinią wyrażaną przez partnera społecznego. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się autentycznych rozmów i konsultacji. Domagamy się rozmów i rozstrzygnięć uwzględniających stanowiska i opinie poszczególnych partnerów społecznych. Jesteśmy przeciwni grze pozorów i próbie wmanipulowania ZNP w rozwiązania, które są niekorzystne dla pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda upublicznienia stenogramu z posiedzenia grup roboczych, które odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej 21 marca 2017 r.

W imieniu przedstawicieli reprezentujących ZNP podczas rozmów w MEN

Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP
 

OPINIA ZNP dotycząca propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

O propozycjach MEN pisał szczegółowo Głos Nauczycielski. Przeczytaj te teksty, by wiedzieć, co Cię czeka!

Nowy system wynagradzania: zamiast podwyżek mogą przyjść cięcia — GN nr 10.
Czy zamiast obiecanego przez premier Beatę Szydło „harmonogramu podwyżek” nauczycieli czeka „harmonogram obniżek”? A także konieczność przepracowania np. miesiąca bez pensji albo dodatku motywacyjnego? Dotarliśmy do szczegółów nowego, zaprojektowanego przez MEN systemu wynagradzania nauczycieli  — cały tekst przeczytasz w Głosie nr 10/2017 i w e-wydaniu.

Pomóż rządowi! Zapłać za podwyżkę! — GN nr 11.
Nauczycielu, liczysz na podwyżkę obiecaną przez rząd? Uważaj, bo podwyżkę możesz sfinansować sam — z własnych pieniędzy, m.in. z funduszu świadczeń socjalnych. O tym świadczy projekt przygotowany przez MEN — cały tekst przeczytasz w Głosie nr 11/2017 i w e-wydaniu.