Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy oświaty, Rodzice,

Plik umieszczono na stronie 06. 02. 2017 r.

 

referendum szkolne ZNP

Zła edukacja to najgorsza przyszłość jaką może zapewnić sobie społeczeństwo. Według ZNP, taką właśnie edukację poprzez swoją reformę szykuje nam wszystkim rząd Beaty Szydło. Nie znajdujemy żadnego uzasadnienia i powodów do tak drastycznych zmian systemu polskiej oświaty. Oznaczają one pogorszenie jakości edukacji oraz powrót do szkolnictwa sprzed 1999 roku, nieprzystosowanego do wyzwań XXI wieku i szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Reforma minister Anny Zalewskiej spotkała się ze sprzeciwem i krytyką nauczycieli, rodziców i uczniów, ekspertów i organizacji oświatowych, środowisk akademickich i samorządowców. Wszyscy oni reformę oświaty uznali za nieuzasadnioną i nieprzemyślaną, wprowadzaną w niepotrzebnym pośpiechu. Jej skutkiem będzie wieloletni chaos organizacyjny i programowy w szkołach, zwolnienia nauczycieli i pracowników oświaty oraz olbrzymie koszty finansowe, które poniosą samorządy terytorialne.

Konsekwencje reformy odczuje nie minister Anna Zalewska, czy obecnie rządzący. Złe skutki reformy dotkną 5 milionów uczniów i ich rodziców oraz 600 tysięcy nauczycieli. Brak należytych konsultacji społecznych oraz sposób wprowadzania reformy odebrał nam wszystkim poczucie, że oświata to wspólne dobro wszystkich Polaków.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie widząc możliwości prowadzenia społecznego dialogu i przy braku merytorycznych rozmów dotyczących założeń i sposobu wdrażania reformy oświatowej, zainicjował obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty.

Zwracamy się z prośbą o poparcie naszej inicjatywy i składanie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Obywatele mają prawo wypowiedzieć się w sprawach najważniejszych dla przyszłości naszego kraju i społeczeństwa.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

Pobierz plakat (pdf w nowym oknie)