Okręgowy Sztab Referendalny powołany

Plik umieszczono na stronie 31. 01. 2017 r.

 

31 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP przedstawiciele partii politycznych, organizacji, ruchów społecznych, rodziców i dyrektorów szkół krytycznie oceniających reformę oświaty, przystąpili do powołanego z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego — Okręgowego Sztabu Referendalnego.

W skład sztabu oprócz ZNP weszły:
— Platforma Obywatelska,
— Polskie Stronnictwo Ludowe,
— .Nowoczesna,
— Sojusz Lewicy Demokratycznej,
— Inicjatywa Polska,
— Partia Razem,
— Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
— Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,
— Komitet Obrony Demokracji,
— Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
— przedstawiciele dyrektorów łódzkich gimnazjów oraz Rad Rodziców.

W trakcie spotkania ustalono zasady współpracy i podpisano wspólną „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”. Tym samym rozpoczęła się w naszym województwie zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum.

Propozycja pytania referendalnego brzmi: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tysięcy podpisów, które zostaną przekazane Marszałkowi Sejmu RP. Listy do zbierania podpisów dostępne są w oddziałach ZNP oraz biurach sygnatariuszy deklaracji.