Projekt podstawy już oficjalnie

Plik umieszczono na stronie 04. 01. 2017 r.

 

Do 30 stycznia 2017 r. związki zawodowe i partnerzy społeczni mogą opiniować oficjalny projekt podstawy programowej opublikowany przez MEN. W porównaniu z poprzednim projektem, przedstawionym do „prekonsultacji” 30 listopada, eksperci ministerstwa wprowadzili do dokumentu szereg zmian.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Resort Anny Zalewskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania opinii na temat tego dokumentu.

Przekazany do konsultacji projekt obejmuje podstawę programową:
* wychowania przedszkolnego;
* kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
* kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ? dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
* kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
* kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
* kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Wstępny projekt podstawy ministerstwo edukacji zaprezentowało 30 listopada 2016 r. i w ramach „prekonsultacji” zbierało opinie na temat tego dokumentu.

„Zespoły ekspertów przeanalizowały wszystkie uwagi, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji. Następnie przygotowano ostateczną wersję projektu, który obecnie — zgodnie z procedurą legislacyjną — kierujemy do resortów, związków zawodowych  i partnerów społecznych do zaopiniowania. W ramach prekonsultacji, od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli środowiska oświatowego otrzymaliśmy blisko 800 opinii” — zapewniło ministerstwo edukacji.

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017/2018 w:
* przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
* klasach: pierwszej, czwartej, siódmej szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
* szkołach podstawowych ? dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
* w branżowej szkole I stopnia;
* szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
* w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.  

Uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia potrwają do 10 stycznia 2017 roku, a konsultacje społeczne ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi — do 30 stycznia 2017 roku.

Projekt podstawy można znaleźć TUTAJ.

źródło: Głos Nauczycielski