Posiedzenie sejmowych komisji ws. ustaw oświatowych

Plik umieszczono na stronie 09. 12. 2016 r.

 

8 i 9 grudnia połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pracowały nad projektami ustaw oświatowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosi propozycje poprawek dot. m.in.:

• utrzymania dotychczasowej struktury szkolnictwa,

• utrzymania obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez jednostki samorządu terytorialnego,

• zapewnienia rodzicom prawa posłania swoich dzieci do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

• utrzymania jednorazowego dodatku wyrównawczego w przypadku nieosiągania przez nauczycieli średnich wynagrodzeń,

• zapewnienia odpraw dla pracowników niepedagogicznych w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę,

• ustalenia 12-miesięcznego okresu stanu nieczynnego dla nauczycieli.