Reforma edukacji trafiła do Sejmu

Plik umieszczono na stronie 29. 11. 2016 r.

 

Pierwsze czytanie i pikieta

29. 11. 2016 r.

godz. 13:00 — 17:00

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy — Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz projektu ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (druk nr 1031)

10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół

godz. 17.00

Pikieta przed Sejmem NIE dla chaosu w szkole  

30. 11. 2016 r.

godz. 11:30 Wspólne posiedzenie komisji: ENM i STR

Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania do Komisji projektów ustaw z druków 1030 i 1031.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (druk nr 1031)