15 listopada „Mroczny protest” w Łodzi

Plik umieszczono na stronie 17. 11. 2016 r.

 

„Mroczny protest” w Łodzi

15 listopada o godz. 17.30 w Pasażu Schillera w Łodzi odbył się „Mroczny Protest” — pikieta przeciwko planowanej przez rząd reformie systemu oświaty, zorganizowany przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP oraz łódzkie SLD.

W proteście uczestniczyło około 400 osób. Byli to członkowie ZNP i SLD, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy szkolnej administracji i obsługi, wykładowcy akademiccy, rodzice oraz absolwenci gimnazjów. Protest prowadziła Małgorzata Moskwa-Wodnicka — sekretarz Rady Miejskiej SLD w Łodzi. Podczas protestu przemawiali:

Tomasz Trela — przewodniczący SLD w Łodzi, pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi odpowiedzialny za oświatę,
Marek Ćwiek — prezes Okręgu Łódzkiego ZNP,
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak — wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie,
prof. dr hab. Jarosław Płuciennik — profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prorektor ds. programów i jakości kształcenia,
Bogusław Olejniczak — dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi,
Katarzyna Owczarz — dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 17 w Łodzi,
Monika Dorman — rodzic gimnazjalisty,
Ewa Żak — rodzic absolwenta gimnazjum,
Magdalena Wilk — rodzic ucznia szóstej klasy szkoły podstawowej,
Mateusz Sobociński — absolwent gimnazjum, obecnie uczeń łódzkiego liceum.

Wszyscy przemawiający apelowali o wstrzymanie, złej i niekorzystnej ich zdaniem dla szkoły, uczniów i nauczycieli, reformy oświaty. Akcentowano brak uzasadnienia i konsultacji społecznych, niepotrzebny pośpiech i złe przygotowanie reformy. Zwracano uwagę na koszty, które poniosą samorządy przy wdrażaniu nowego systemu szkolnego.

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP przekonywał, że reforma systemu edukacji, zakładająca powrót do ośmioletnich podstawówek i likwidację gimnazjów oznaczać będzie masowe zwolnienia nauczycieli i pracowników oświaty. W samej Łodzi pracę może stracić około 400 nauczycieli i 200 pracowników administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów. Przypomniał jednocześnie, że 19 listopada odbędzie się w Warszawie ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole!” — „Zapraszam wszystkich do stolicy! Musimy tam być, aby pokazać, że społeczeństwo jest przeciwne takim złym reformom! Nie wolno, przez nieprzemyślaną zmianę rujnować tego, co już udało się w edukacji, a przede wszystkim w gimnazjach osiągnąć!” — apelował Marek Ćwiek.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pikiecie.

Zdjęcia na stronie: https://www.facebook.com/znplodz/

„Mroczny protest” w Łodzi