27. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 13. 11. 2016 r.

 

27. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

11 listopada 2016 roku w Łódzkim Klubie Nauczyciela już po raz 27. Okręg Łódzki ZNP obchodził Święto Niepodległości oraz Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym nauczycielom, pracownikom oświaty, samorządowcom i działaczom ZNP medali i odznaczeń resortowych oraz związkowych za szczególne osiągnięcia w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.

W uroczystości uczestniczyli: Krzysztof Baszczyński — wiceprezes ZG ZNP, Elżbieta Ratyńska — Łódzki Wicekurator Oświaty, Tomasz Trela — Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak — Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Sylwester Pawłowski — przewodniczący Komisji Edukacji RM w Łodzi, Teresa Wesołowska — Starosta Łaski, Andrzej Barylski — Wójt Gminy Łowicz, Janusz Moos — Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także licznie przybyli członkowie ZNP.

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek witając gości, oprócz historycznych wspomnień, nawiązał również do problemów współczesności: „Możemy być dumni z naszych osiągnięć i sukcesów. Ostatnie lata to również niepodważalne sukcesy polskiej oświaty i czołowe miejsca naszych uczniów w międzynarodowych rankingach. To również zasługa wszystkich tu obecnych. Przez 111 lat swego istnienia Związek Nauczycielstwa Polskiego niezmiennie czynił starania o dobrą polską szkołę, o wysoką jakość nauczania, o poprawę warunków pracy nauczycieli i pracowników oświaty. System oświaty trzeba poprawiać i doskonalić. Tak jak każdą strukturę funkcjonującą od wielu lat. Proponowane zmiany powinny jednak łączyć, a nie dzielić, powinny być wprowadzane stopniowo i z rozwagą, w atmosferze dialogu. Dlaczego w sprawach tak istotnych dla przyszłości wszystkich Polaków brakuje woli współpracy i kompromisu?”

W czasie Święta Okręgu wręczono 18 Medali Komisji Edukacji Narodowej, 16 Złotych Odznak ZNP, 8 Odznak za 50–letnią przynależność do ZNP.

Za wybitne zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego i rozwoju oświaty polskiej Statuetkę Okręgu Łódzkiego „Przyjazna dłoń” otrzymali: Zofia Witkowska — była Prezes Oddziału ZNP Łódź-Bałuty oraz przewodnicząca Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP, Jadwiga Tomaszewska — była wiceprezes i sekretarz Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, Andrzej Barylski — wójt Gminy Łowicz oraz Janusz Moos — dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Składając odznaczonym gratulacje, goście honorowi z najwyższym uznaniem wyrażali się o roli i dokonaniach ZNP dla poprawy jakości oświaty i warunków pracy osób zatrudnionych w szkołach.

Uroczystość uświetnił występ zespołu artystów z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi pod kierunkiem dyrektor Małgorzaty Zbicińskiej.