Przedstawiamy harmonogram prac legislacyjnych dotyczących wdrożenia projektu ustawy „Prawo oświatowe”

Plik umieszczono na stronie 07. 11. 2016 r.

 

8 XI 2016 r. — ustawa trafia pod obrady Rady Ministrów,

15-16 XI lub 30 XI-2 XII — ustawa trafia pod obrady Sejmu,

do 16 XII — ustawa jest przyjęta przez Sejm,

do 31 XII — ustawę podpisuje Prezydent,

do 31 III 2017 r. — samorządy mają czas na wdrożenie postanowień ustawy
(według art. 168 projektu ustawy Prawo Oświatowe organy wykonawcze JST przekazują projekty uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół i obwodów szkolnych do nowego ustroju szkolnego do zaopiniowania kuratorowi najpóźniej do 17 lutego 2017 r. Do projektu uchwały załącza się projekty aktów założycielskich i projekty statutów. Kurator opiniuje projekt uchwały w ciągu 21 dni, ale nie później niż do 11 marca 2017 r. Organ stanowiący JST po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora podejmuje ww. uchwałę do 31 marca 2017 r.).