Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

Plik umieszczono na stronie 19. 10. 2016 r.

 

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.

Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:

• demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów,
• zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty — pedagogicznych i niepedagogicznych,
• zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy,
• brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

• pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe,
Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.,
• akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,
• nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.

Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.

Postulaty ZNP to:
• wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,
• zwiększenie nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

Przeczytaj — UCHWAŁA ZG ZNP