Nauczyciel i jego pensja na końcu stawki

Plik umieszczono na stronie 06. 10. 2016 r.

 

Nauczyciele to jedni z najgorzej opłacanych w Polsce fachowców. Zarabiają mniej niż m.in. energetycy, pośrednicy ubezpieczeniowi, leśnicy, urzędnicy. Tak wynika z analizy Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak policzył GUS, w edukacji pracuje 1 mln 72 tys. osób. To nie tylko nauczyciele, ale też inni pracownicy oświaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w oświacie wynosi 4345 zł. brutto. To prawie 300 zł mniej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynoszące 4613 zł.

Gdzie płaci się najwięcej? W informacji i komunikacji przeciętnie wynagrodzenie wynosi 7696 zł, w finansach i ubezpieczeniach — 7174 zł, energetyce — 6722 zł, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej — 6164 zł, górnictwie — 6076 zł, w administracji publicznej i obronie narodowej — 5118 zł, rolnictwie i leśnictwie 4525 zł, w obsłudze rynku nieruchomości — 4489 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w I półroczu br. 4096,17 zł i było o 3,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 4,6 proc. większa niż przed rokiem. W porównaniu z I półroczem ub. roku największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia zanotowano w grupach zawodów: zakwaterowanie i gastronomia (o 6,0 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,6 proc.), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 5,3 proc.), budownictwo i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 5,0 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 4,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,6 proc.)

Najmniej przeciętne wynagrodzenie wzrosło w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 1,4 proc.), edukacji (o 1,7 proc.) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 2,3 proc.).

Źródło: Głos Nauczycielski