Harmonogram działań Związku Nauczycielstwa Polskiego

Plik umieszczono na stronie 30. 08. 2016 r.

 

Przedstawiamy harmonogram działań Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko projektowanej zmianie ustroju szkolnego przyjęty przez Prezydium ZG ZNP 22 sierpnia br.

• Wspólnie z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i samorządami wypracujemy ramy działania społecznego ruchu przeciwko projektowanym zmianom w ustroju szkolnym.

24 sierpnia w warszawskiej siedzibie ZNP zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Według Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Przystąpiły do niej następujące organizacje: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Komitet Obrony Demokracji, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Formuła koalicji jest otwarta.

Koalicja przygotowała ulotkę dla rodziców pod hasłem „NIE dla chaosu w szkole”. Można ją wydrukować i rozdawać rodzicom lub rozsyłać mailowo.

• Będziemy prowadzić stałą kampanię informacyjną dotyczącą projektowanych zmian programowych i strukturalnych w szkolnictwie oraz możliwych konsekwencjach tych zmian dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wykorzystując różne kanały docierania do opinii publicznej, w tym:
— 1 września przekażemy listy otwarte do nauczycieli i rodziców (listy zostaną opublikowane w najnowszym „Głosie Nauczycielskim” nr 35 z 31 sierpnia br. — wkładka „Nasza Tablica”;
— będziemy kontynuować akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły zamieszczoną na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly
— zorganizujemy pikiety i manifestacje w każdym województwie;
— przeprowadzimy szereg spotkań otwartych dla nauczycieli i rodziców;

• 6 września w Sejmie RP prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawi założenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad wypłat wynagrodzeń nauczycieli;

• 26 września: spotkanie z korporacjami samorządowymi.

Pobierz:
ULOTKA „Czy wiesz, że...”
ULOTKA „NIE dla chaosu...”