Podwyżka dla nauczycieli w 2017 r. jak inflacja — śladowa

Plik umieszczono na stronie 30. 08. 2016 r.

 

Od 35 do 63 zł — tyle ma wynieść przyszłoroczna podwyżka dla nauczycieli we wszystkich składnikach wynagrodzenia w zależności od stopnia awansu zawodowego. Według przyjętego przez rząd projektu ustawy budżetowej, średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć od 1 stycznia 2017 r. o 1,3 proc.

Zapisana w ustawie budżetowej na 2017 r. kwota bazowa, na podstawie której oblicza się wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wyniesie 2752 zł, czyli będzie o 35 zł większa od obecnej kwoty bazowej (wynoszącej 2717 zł).

To oznacza, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie (na poszczególnych stopniach awansu):
nauczyciel stażysta — 2752 zł (100 proc. kwoty bazowej),
nauczyciel kontraktowy — 3054 zł (111 proc. kwoty bazowej)
nauczyciel mianowany — 3962 zł (144 proc. kwoty bazowej)
nauczyciel dyplomowany — 5063 zł (184 proc. kwoty bazowej)

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie więc o 35 zł (z 2717 zł), nauczyciela kontraktowego — o 38 zł (z 3016 zł), nauczyciela mianowanego — o 49 zł (z 3913 zł), a nauczyciela dyplomowanego — o 63 zł (z 5000 zł). Wynagrodzenie zasadnicze stażysty może więc zwiększyć się o 29 zł, a nauczyciela dyplomowanego o 40 zł.

Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ma wynieść tyle, ile planowana na 2017 r. inflacja, czyli 1,3 proc.

ZNP od dawna informuje, że średnie, ustawowe wynagrodzenie jest kwotą teoretyczną, w skład której wchodzą wszystkie składniki wynagrodzenia określone w Karcie Nauczyciela. Nie jest możliwe, aby jakikolwiek nauczyciel w Polsce miał prawo do wszystkich składników wynagrodzenia na raz (np. miał prawo jednocześnie do zasiłku na zagospodarowanie i odprawy emerytalnej).

Źródło: Głos Nauczycielski