List do Nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 25. 08. 2016 r.

 

Nauczycielu!

Czy wiesz, że w wyniku zapowiedzianej reformy edukacji poniesiesz poważne konsekwencje?

Ogłoszona przez minister edukacji Annę Zalewską zmiana systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla Twojego statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. W warunkach chaosu organizacyjnego i programowego staniesz w obliczu wyzwań, za które będziesz musiał wziąć odpowiedzialność i ponieść ich konsekwencje.

Dla Ciebie może to oznaczać:

  • zagrożenie utratą pracy i stabilizacji zatrudnienia w związku z przekształceniami organizacyjnymi wszystkich szkół (według wyliczeń ZNP około 40 tys. nauczycieli gimnazjów może stracić pracę),
  • potrzebę zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
  • konieczność uczenia według „starej” i „nowej” podstawy programowej w okresie przejściowym,
  • nowe obowiązki dla wychowawców klas (konieczność realizacji godzin wychowawczych w oparciu o podstawę programową),
  • realizowanie pensum w różnych budynkach tej samej szkoły powszechnej,
  • likwidację niektórych istniejących obecnie stanowisk (np. nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przyrody),
  • zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku zawodowego,
  • obciążenie dodatkową pracą w związku z koniecznością zmiany statutów wszystkich szkół, ramowych planów nauczania, regulaminów pracy i innej dokumentacji szkolnej.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, planowana reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji. Jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości kształcenia i zniszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć, likwidacja etatów dyrektorskich w gimnazjach oraz zwolnienia nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi tych szkół.
Tak radykalny pomysł demontażu i przebudowy struktury szkolnictwa jest nieuzasadniony i społecznie szkodliwy, a jego ogromne koszty poniosą samorządy, społeczności lokalne i wszyscy nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

Zostawmy strukturę systemu oświaty bez zmian. Zacznijmy ten system wspierać i racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć. Będzie to dobra zmiana dla Ucznia, Rodzica i Nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wspólne działanie na rzecz dobrej edukacji oraz podpisanie petycji w obronie polskiej szkoły — na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

Więcej informacji o reformie na www.niedobrazmiana.edu.pl (strona dostępna od września).

Bądźmy razem! Nic o nas bez nas!

 

Pobierz list w formie dokumentu edytowalnego do wydruku (.docx)