Reforma oświaty Anny Zalewskiej

Plik umieszczono na stronie 30. 06. 2016 r.

 

Komentarz prezesa ZNP: Nie wyrażamy zgody na niszczenie dorobku polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów oraz na demontaż systemu oświaty! Reforma ogłoszona przez minister edukacji w Toruniu wywoła ogromny chaos!

Chcemy spokojnie pracować, nie chcemy rewolucji – skandowaliśmy w poniedziałek w Toruniu podczas pikiety ZNP przed gmachem CKK Jordanki. W tym samym czasie minister edukacji ogłaszała zmiany. Zastanawiam się tylko, po co ta zmiana?

GIMNAZJA

Likwidacja gimnazjów nie rozwiąże istniejących problemów, ale stanie się źródłem kolejnych. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają badania dotyczące przemocy w szkołach, z których wynika, że do przemocy częściej dochodzi w szkołach podstawowych.

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!

ZWOLNIENIA

Ta decyzja spowoduje zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w innych placówkach.

Nie wierzymy w zapewnienia minister edukacji, że nikt nie straci pracy. O etatach dla nauczycieli decyduje samorząd, a nie ministerstwo! Z ekonomicznego punktu widzenia taniej będzie przydzielić dwie, trzy dodatkowe godziny np. biologii nauczycielowi szkoły podstawowej niż zatrudnić nowego biologa. Tym bardziej, że coraz częściej nauczyciele pracują dziś w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół czy 3/4 etatu.

Miesiąc temu szefowa MEN zapewniała nas: „Nieprawdą jest, że w związku z tą reformą zostanie ktokolwiek zwolniony”. Dziś wiemy, że podwyższenie wieku obowiązku szkolnego spowodowało zwolnienia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na niespotykaną dotąd skalę.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zapowiedź skrócenia o rok okresu kształcenia ogólnego (z dziewięciu do ośmiu lat) negatywnie odbije się na jakości kształcenia. Kraje, które mogą się pochwalić najlepszymi osiągnięciami edukacyjnymi, wydłużają okres kształcenia ogólnego. Tymczasem my go dziś skracamy! Wbrew badaniom!

CHAOS

Od poniedziałkowego popołudnia nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i samorządowcy nieustannie piszą i dzwonią do Związku Nauczycielstwa Polskiego, zadając konkretne i merytoryczne pytania dotyczące ustroju szkolnego, podstaw programowych, programów, podręczników, itp. Adresatem tych pytań jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dlatego wystąpiliśmy do minister edukacji z wnioskiem o niezwłoczne uruchomienie infolinii, dzięki której rodzice, nauczyciele, dyrektorzy oraz samorządowcy będą mogli szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Do tej pory propozycje minister Zalewskiej są albo nieścisłe, albo niejasne, albo wzajemnie się wykluczają. Nie ma żadnych założeń, projektów. Jest tylko prezentacja.

KOSZTY

Zmiana wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z wprowadzeniem nowych programów, podręczników i przygotowaniem szkół. Wprowadzi chaos w podstawach programowych, które były niedawno zmienione oraz w systemie egzaminów zewnętrznych.

BUDYNKI

Gimnazja to najnowocześniejsze, najnowsze i najlepiej wyposażone szkoły w Polsce. Do tej pory samorządy na same budynki wydały 130 mld zł. Co się stanie teraz z tymi obiektami?

Koleżanki, Koledzy!

Nie zgadzamy się na nieprzemyślane reformy! Szczegółowo analizujemy (dostępne na chwilę obecną) propozycje ministerstwa edukacji. W środę, 29 czerwca zbierają się w Zarządzie Głównym ZNP: Komisja Pedagogiczna oraz Komisja Socjalna i Ochrony Pracy. Natomiast w piątek, 8 lipca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP z Prezesami Okręgów ZNP oraz spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Razem będziemy bronić polskiej szkoły przed chaosem!