Pensje nauczycieli z budżetu! Podziękowania.

Plik umieszczono na stronie 15. 06. 2016 r.

 

Pensje nauczycieli z budżetu

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP dziękuje w imieniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wszystkim członkom ZNP zaangażowanym w zbieranie podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (ustawa o systemie oświaty oraz ustawa Karta Nauczyciela).

ZNP proponuje, aby państwo gwarantowało środki finansowe na wynagrodzenia nauczycieli w formie dotacji celowej, a nie jak to jest obecnie, w ramach subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy. W celu dalszego procedowania projektu ustawy w Sejmie, naszą inicjatywę musi poprzeć co najmniej 100 tys. osób.

Zebraliśmy w woj. łódzkim ponad 45 tys. podpisów. Najwięcej otrzymaliśmy z następujących oddziałów ZNP: Radomsko, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Łódź-Bałuty, Łódź-Górna.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w naszą akcję należą się również oddziałom ZNP w: Bielawach, Strzelcach Wielkich, Łasku, Głownie, Sulmierzycach, Działoszynie, Kutnie, Uniejowie, Łęczycy i Bełchatowie.