Rozmowy ZNP ws. pracowników samorządowych

Plik umieszczono na stronie 02. 06. 2016 r.

 

1 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej odbyły się rozmowy przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego z Sekretarzem Stanu Ministrem Stanisławem Szwedem.

Rozmowy w sprawie pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dotyczyły:

1) wynagradzania pracowników administracji i obsługi, w tym ujednolicenia tabel minimalnego miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych;

2) włączenia do ustawy o pracownikach samorządowych oraz do rozporządzenia wykonawczego pracowników szkół zatrudnionych, zgodnie z art. 7 ustawy o systemie oświaty, między innymi na etatach asystentów;

3) przywrócenia pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

Zaplanowano kolejną turę rozmów w powyższych sprawach z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji.