IV Ogólnopolska Konferencja Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności

Plik umieszczono na stronie 24. 03. 2016 r.

 

loga (21 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

mają zaszczyt zaprosić

DYREKTORÓW, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW
oraz WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
na
IV Ogólnopolską Konferencję
Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności

Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r.
w godzinach 9.30 – 14.30
w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

Celem konferencji jest określenie sytuacji szkół i placówek realizujących przygotowanie zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami w systemie polskiej edukacji, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i zespołem Aspergera oraz prezentacja aktualnego stanu prawnego w zakresie wspierania usamodzielnienia społecznego i kierunków zmian edukacji, pomocy społecznej i zatrudnienia tej grupy osób.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 31 marca 2016 roku drogą mailową na adres: lodz@znp.edu.pl
Szczegółowych informacji udzielają:
Ewa Błasiak e_blasiak@o2.pl, tel. 505 232 428
Jolanta Wojciechowska wojciechowska@poczta.onet.pl, tel. 600 828 070

Współorganizatorzy:

loga (21 kB)

Patronat honorowy:

loga (21 kB)

Patronat medialny:

loga (21 kB)

Przebieg konferencji:

pobierz w formacie pdf ZAPROSZENIE oraz PRZEBIEG KONFEERENCJI

9.00 – 9.30
Akredytacja uczestników

9.30 – 9.50
Powitanie uczestników oraz wprowadzenie w tematykę konferencji
— Marek Ćwiek, Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
— Janusz Moos, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

9.50 – 10.10
Aktualna polityka MEN dotycząca kształcenia osób z niepełnosprawnościami — droga ucznia z niepełnosprawnościami na kolejnych etapach edukacji
— przedstawiciel MEN

10.10 – 10.25
Organizacja kształcenia specjalnego i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Łodzi — stan obecny i perspektywy
— dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM

10.25 – 10.50
Uczniowie ze SPE w szkole specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej
—  dr Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski, IMP

10.50 – 11.10
Adaptacja społeczna i zawodowa uczniów z zespołem Aspergera
— dr hab. Dorota Podgórska- Jachnik, prof. UKW w Bydgoszczy

11.10 – 11.30
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) do samodzielności
— Maria Pielas, dyr. ZSS nr 4 w Łodzi; Iwona Kowalska, dyr. ZSZS nr 2 w Łodzi

11.30 – 11.45
Z doświadczeń własnych rodzica dziecka z niepełnosprawnościami
— przedstawiciel rodziców

11.40 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12.30
Programy pomocowe dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
— Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

12.30 – 12.45
Potrzeby przedsiębiorców regionu łódzkiego z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych w świetle prac ORPdE
— dr Elżbieta Ciepucha, ŁCDNiKP

12.45 – 13.00
Polityka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
— Monika Krajewska, RCPS

13.00 – 13.15
Szanse i zagrożenia kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami
— Jolanta Wojciechowska, ŁCDNiKP

13.15 – 13.25
Refleksje z doświadczeń własnych pracodawców
— przedstawiciel pracodawców

13.25 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.15
PANEL DYSKUSYJNY — prowadzenie Janusz Moos, Dyrektor ŁCDNiKP

14.15 – 14.30
Podsumowanie konferencji i przedstawienie wniosków:
— Marek Ćwiek, Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
— Janusz Moos, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego