MEN likwiduje sprawdzian szóstoklasisty

Plik umieszczono na stronie 18. 03. 2016 r.

 

Od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie przeprowadzany sprawdzian po szkole podstawowej, maturzyści od 2017 r. otrzymają prawo do odwołania się od wyniku egzaminu — tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty opublikowany przez MEN.

Ministerstwo wpisało do projektu szereg zmian, które Anna Zalewska zapowiadała już od wielu tygodni. Przede wszystkim chodzi o likwidację sprawdzianu po szóstej klasie, który ostatni raz odbędzie się w tym roku szkolnym.

Maturzyści oraz uczniowie zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymają natomiast prawo do odwołania się od ustalonego przez dyrektora OKE wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminującego. W skład KAE wejdą „doświadczeni egzaminatorzy oraz eksperci specjalizujący się w danej dziedzinie nauki”.

„Jeszcze w tym roku szkolnym osoby przestępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Prawo to, od roku szkolnego 2016/2017, będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego” — czytamy w komunikacie MEN.

Uczniowi będzie też przysługiwało prawo do weryfikacji sumy punktów z egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Dyrektor OKE będzie wtedy musiał wyznaczyć innego egzaminatora, który jeszcze raz policzy punkty na arkuszu.

Ministerstwo edukacji doprecyzowało ponadto przepisy dotyczące zakupu podręczników do języka obcego oraz podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dostępny jest TUTAJ.

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP prosi o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących projektowanych zmian na adres lodz@znp.edu.pl w terminie do 29 marca br.