Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela — 25 stycznia 2016 r.

Plik umieszczono na stronie 25. 01. 2016 r.

 

25 stycznia 2016 r. w wypełnionym publicznością Łódzkim Klubie Nauczyciela odbyła się Debata Oświatowa nt. proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w ustroju szkolnym, dotyczących likwidacji gimnazjów, zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP.

W debacie udział wzięli:
— Agnieszka Hanajczyk i Katarzyna Lubnauer posłowie na Sejm RP,
— Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Sylwester Pawłowski, Małgorzata Bartosiak, Tomasz Głowacki — radni Rady Miejskiej w Łodzi,
— Krzysztof Jurek — Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Łodzi,
— Beata Jachimczak — profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych,
— Bogusław Olejniczak — dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Łodzi.

Debata oświatowa 25 stycznia 2016 r.

Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela — 25 stycznia 2016 r.

Dyskusję moderował Marek Ćwiek Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP, który na początku debaty poinformował o niepokoju Związku Nauczycielstwa Polskiego i  bardzo dużej części środowiska oświatowego w związku z zapowiedziami Premier Beaty Szydło i nowego Ministra Edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi zamiaru likwidacji gimnazjów: „Tak radykalny pomysł kolejnej reformy struktury szkolnictwa uważamy za nieuzasadniony i społecznie szkodliwy. Premier Szydło w swoim exposé zapowiedziała stopniowy powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. I to jest punkt odniesienia do naszej dyskusji”.

Debata oświatowa 25 stycznia 2016 r.

Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela — 25 stycznia 2016 r.

W trakcie dyskusji Agnieszka Hanajczyk (PO) poinformowała zgromadzonych, iż przed debatą zwróciła się do Ministra Edukacji o informację na temat stanu przygotowań do likwidacji gimnazjów. MEN zapewniło, że żadne prace dotyczące likwidacji gimnazjów nie są obecnie prowadzone, a wszelkie zmiany będą poprzedzone wnikliwą analizą obecnej sytuacji oraz szerokimi konsultacjami społecznymi. Poseł stwierdziła, że stanowisko PO jest jednoznacznie przeciwne likwidacji gimnazjów. Apelowała do środowiska oświatowego o większe zaangażowanie w dyskusję na temat przyszłości gimnazjów.

Debata oświatowa 25 stycznia 2016 r.

Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela — 25 stycznia 2016 r.

Katarzyna Lubnauer przedstawiła stanowisko Nowoczesnej.pl, które sprowadza się do zachowania gimnazjów w systemie oświaty, z istotnymi dla ich funkcjonowania modyfikacjami tj. korektą programu nauczania oraz zatrudnieniem doradców zawodowych, pedagogów, którzy pomogą młodzieży w wyborze dalszej szkoły i odpowiedniego dla nich zawodu. Poseł z Łodzi proponowała prowadzenie merytorycznej dyskusji na temat przyszłości gimnazjów, bez odniesień politycznych. Według niej poważnym argumentem za utrzymaniem gimnazjów są wyniki badań PISA, które trzeba szerzej upowszechniać. Proponowała nauczycielom i związkowcom popularyzowanie argumentów za utrzymaniem gimnazjów w formie listów i petycji przekazywanych m.in. klubom poselskim, odpowiednim instytucjom i środkom masowego przekazu.

Debata oświatowa 25 stycznia 2016 r.

Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela — 25 stycznia 2016 r.

Radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak (SLD) przedstawiła informację o stanie bazy gimnazjalnej w Łodzi — miasto posiada aktualnie 41 gimnazjów (35 w budynkach samodzielnych), 16 z nich przeszło w ostatnich latach termomodernizację, a 14 przewidziano do gruntownych remontów i termomodernizacji. Według wyliczeń Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi w przypadku likwidacji gimnazjów około 500 nauczycieli i 150 pracowników niepedagogicznych może stracić pracę.

Debata oświatowa 25 stycznia 2016 r.

Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela — 25 stycznia 2016 r.

Sylwester Pawłowski, miejski radny SLD przypominał, że utworzenie gimnazjów w 1999 r. kosztowało budżet Łodzi 40 mln zł, przewidując że kolejna reforma także pociągnie za sobą znaczne koszty. Zwrócił uwagę na brak szerokich konsultacji w sprawie gimnazjów, w których jego zdaniem powinni wziąć udział przede wszystkim nauczyciele i uczniowie.

Debata oświatowa 25 stycznia 2016 r.

Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela — 25 stycznia 2016 r.

Małgorzata Bartosiak (PO) akcentowała dokonania i dobrą pracę szkół gimnazjalnych oraz potrzebę zatrudniania w nich psychologów, pedagogów i doradców zawodowych. Mówiła także o konieczności zintegrowania całego środowiska oświatowego oraz edukowania społeczeństwa w kwestiach dotyczących ustroju szkolnego.

Radny Tomasz Głowacki (PIS) w swoim wystąpieniu podkreślił problem niewydolności wychowawczej gimnazjów i konieczności zmian programowych, w których powinno się położyć nacisk na nauczanie historii i kształtowania postaw patriotycznych.

Krzysztof Jurek Dyrektor Wydziału Edukacji nawiązał do finansowych i społecznych kosztów ewentualnej likwidacji gimnazjów. Jako były dyrektor łódzkiego gimnazjum apelował o pozostawienie gimnazjów w systemie i wspólne działania na rzecz ich obrony. Podkreślił, iż likwidacja gimnazjów będzie miała konsekwencje w postaci zwolnień zatrudnionych w nich nauczycieli i pracowników obsługi.

Beata Jachimczak (prof. UAM w Poznaniu) pytała o sens likwidacji gimnazjów, którego jej zdaniem nie ma. Według niej wynik każdego raportu i badania edukacyjnego można dowolnie interpretować i dopasowywać do założonej z góry tezy. Podkreślała również istotne znaczenie debat i konsultacji w sprawie pomysłów likwidacji gimnazjów.

Bogusław Olejniczak dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi podkreślał, że nieprawdą jest, iż gimnazja źle pracują. Trzeba jednak wiele robić, aby poprawić ich zły odbiór w opinii społecznej. Zapowiedzi likwidacji gimnazjów i niepewność co do ich dalszych losów mogą mieć jego zdaniem niekorzystny wpływ na motywację do pracy kadry pedagogicznej.

Podsumowując pierwszą część debaty Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP poinformował, iż ZNP chcąc poznać zdanie nauczycieli na temat likwidacji gimnazjów przeprowadził w listopadzie ankietę, w której wzięło udział ponad 70 tys. nauczycieli gimnazjalnych. Z ankiety wynika, że zdecydowana ich większość (ponad 82%) boi się o swoją przyszłość i nie wie, czy po likwidacji gimnazjów znajdzie pracę w innych placówkach oświatowych. Związek zebrał już ponad 250 tys. podpisów za pozostawieniem gimnazjów w systemie oświaty w ramach ogólnopolskiej akcji „Razem dla gimnazjów!”.

W drugiej części debaty pytania do zaproszonych gości zadawała licznie zgromadzona publiczność.

Na zakończenie debaty Marek Ćwiek przypomniał, że do dnia dzisiejszego nie usłyszeliśmy żadnych merytorycznych argumentów przemawiających za likwidacją gimnazjów. Podkreślił jednocześnie, iż na pewno istnieje wiele niedociągnięć w polskim systemie edukacyjnym, włącznie z gimnazjami oraz wiele problemów, którymi pilnie trzeba się zająć. System oświaty nie potrzebuje jednak w tej chwili gruntownej reformy, oświata potrzebuje stabilizacji i spokoju. Według ZNP gimnazja należy doskonalić i poprawiać ich funkcjonowanie, np. poprzez tworzenie mniej licznych klas, zatrudnianie pedagogów oraz doradców zawodowych. Likwidacja gimnazjów poza realizacją doraźnych populistycznych haseł nic dobrego nie przyniesie.