248 735 podpisów ZA GIMNAZJAMI!

Plik umieszczono na stronie 19. 01. 2016 r.

 

W ciągu niespełna dwóch miesięcy zebraliśmy 248 735 podpisów za pozostawieniem gimnazjów w systemie oświaty — powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej ZNP 19 stycznia 2016 r., podsumowując akcję „Razem dla gimnazjów!”.

Pod koniec listopada 2015 roku Związek zaapelował do nauczycieli, pracowników oświaty, środowiska naukowego, samorządów, rodziców i społeczności lokalnych o wsparcie akcji zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem „Razem dla gimnazjów”.

— Podpisy zbieraliśmy od 25 listopada 2015 r. na terenie całego kraju poprzez ogniwa związkowe. A także w Internecie. Na dzień dzisiejszy mamy 248 735 podpisów. Najwięcej podpisów mamy ze Śląska (ponad 32 tys.), woj. mazowieckiego (ponad 23 tys.) i łódzkiego (20 tys.). To dobry wynik w tak krótkim czasie! Średnio, każdego dnia, a mieliśmy przecież okres świąteczny, zbieraliśmy 4,5 tysiąca podpisów dziennie — mówił szef Związku. — Na tym nie poprzestajemy. To nie koniec naszej akcji, nadal zbieramy podpisy w Internecie na stronie: petycje.znp.edu.pl.

Prezes ZNP przypomniał, że do ZNP zgłosiło się wiele organizacji, samorządów, rodziców i uczniów popierających utrzymanie gimnazjów. — Po raz pierwszy od wielu lat mówimy wspólnym głosem z samorządami. Codziennie dostajemy listy od wójtów i burmistrzów popierających naszą akcję — mówił szef ZNP.

ZNP za merytorycznie nieuzasadniony uważamy pomysł „wyrzucenia” szkół gimnazjalnych z obecnej struktury szkolnictwa. Wg ZNP, odbędzie się to ze szkodą dla młodego pokolenia Polaków. Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od mankamentów. Ale to właśnie uczniowie gimnazjów osiągają wysokie wyniki w nauce, to oni kształcą się w najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkołach w Polsce. Ich nauczyciele wciąż doskonalą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej z gimnazjalną młodzieżą. Nie można tego zaprzepaścić. Szkoła to nie poligon doświadczalny dla „nowych” pomysłów zmieniających się ekip rządzących.

Gimnazja nie mogą być zakładnikiem nieprzemyślanych obietnic polityków składanych w kampaniach wyborczych! Gimnazja należy doskonalić — nie likwidować!

Związek zaprosił minister edukacji na rozmowę merytoryczną w poniedziałek, 8 lutego, na posiedzenie Prezydium ZG ZNP.