Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 13. 01. 2016 r.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło w dn. 8 stycznia 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy — Karty Nauczyciela. Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli — likwidację obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy tzw. „godzin karcianych”, uregulowanie kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wprowadzenie przepisu o planowaniu środków w budżecie MEN na wypłatę jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Projekt nowelizacji Karty dostępny jest TUTAJ.

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP prosi o przesyłanie uwag dotyczących proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela na adres lodz@znp.edu.pl w terminie do 27 stycznia br.