Razem dla gimnazjów!

Plik umieszczono na stronie 25. 11. 2015 r.

 

Akcja zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie!

Wg ZNP, gimnazja należy doskonalić — nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

— Pojawia się coraz więcej lokalnych inicjatywach nauczycieli, Rad Pedagogicznych, uczniów, rodziców oraz samorządowców podejmowanych w obronie gimnazjów. Coraz częściej samorządowcy, deklarują chęć współpracy z ZNP na rzecz obrony gimnazjów i proszą o koordynowanie działań w tym zakresie. Dlatego powołujemy szeroką koalicję środowisk na rzecz gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów! — poinformował dziś (24.11.2015) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Dodał, że wciąż nie ma merytorycznych argumentów przemawiających za likwidacją gimnazjów. — Nie uznajemy argumentów sentymentalnych: „trzeba wrócić do starego systemu” i emocjonalnych: „bo w gimnazjach są problemy wychowawcze” — mówił szef Związku. Wyjaśniał, że dostępne badania, raporty i analizy pokazują, że choć gimnazja nie są wolne od mankamentów, to dobrze spełniają swoją rolę: wyrównują szanse edukacyjne, gimnazjaliści osiągają dobre wyniki (PISA), a z przemocą rówieśniczą częściej mamy do czynienia w szkołach podstawowych niż w gimnazjach. Poza tym, gimnazja pod względem infrastruktury, należą do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w Polsce.

Prezes ZNP przedstawił konsekwencje systemowej likwidacji gimnazjów. Są to m.in.:

— głębokie zmiany w przepisach prawa w zakresie struktury systemu oświaty,

— zmiana zakresu obowiązku nauki (dotychczas obowiązywał do ukończenia gimnazjum), skrócenie okresu obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat,

— opracowanie i wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia do wszystkich reorganizowanych etapów edukacyjnych oraz nowych podręczników szkolnych dostosowanych do nowej podstawy programowej,

— zmiana regulacji dotyczących oceniania w poszczególnych typach szkół, w tym projektu edukacyjnego w gimnazjum,

— reorganizacja egzaminów zewnętrznych (likwidacja egzaminu gimnazjalnego, modyfikacja/likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty, modyfikacja egzaminu maturalnego),

— subwencjonowanie szkół (likwidacja wag dla gimnazjów),

— zmiana ramowych planów nauczania we wszystkich typach szkół,

— zmiana rozporządzenia o ramowych statutach, nowelizacje wszystkich statutów szkolnych.

Zdaniem ZNP, pomysł likwidacji gimnazjów niesie wiele zagrożeń. Oto tylko niektóre z nich:

— wygaszanie gimnazjów od najbliższego roku szkolnego oznacza zaprzestanie naboru do klas pierwszych gimnazjum, zatrzymanie absolwentów klas szóstych w szkole podstawowej na dodatkowe dwa lata po zakończeniu realizacji podstawy programowej bez materiału programowego, funkcjonowanie od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych równolegle dwóch typów klas pierwszych,

— wygaszanie gimnazjów po zakończeniu cyklu kształcenia uczniów wg rozpoczętych podstaw programowych oznacza zaprzestanie naboru od roku 2019/2020, brak gimnazjów od roku 2021/2022,

— pogłębią się problemy wychowawcze w szkołach podstawowych,

— dorobek edukacyjny wielu gimnazjów zostanie zaprzepaszczony.

Prezes Związku mówił również o kosztach związanych z wprowadzeniem zmian, które wynikają m.in. z:

— konieczności powołania ekspertów do opracowania nowych podstaw programowych,

— opracowania i wdrożenia w szkołach nowych programów nauczania,

— wymiany podręczników, konieczności wycofania dotychczasowych podręczników i zrefundowania z funduszy publicznych nowych podręczników.

— Samorządy alarmują, że zmiany spowodują zmniejszenie środków finansowych z subwencji dla gmin z tytułu skrócenia o jeden rocznik edukacji w szkołach przez nie prowadzonych — mówił prezes ZNP. — Nauczyciele obawiają się o pracę. Nie uspokajają ich zapewnienia minister edukacji, ponieważ o pracy w konkretnej szkole decyduje organ prowadzący z dyrektorem placówki a nie resort edukacji.

Prezes Związku przedstawił harmonogram działań ZNP na rzecz obrony gimnazjów:

— przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem „Razem dla gimnazjów”,

— przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli gimnazjów,

— wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie Okrągłego Stołu w sprawie oświaty,

— wystąpienie do Piotra Dudy z wnioskiem o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego ws. projektowanych zmian w edukacji,

— zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem partnerów społecznych w postaci przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych ws. projektowanych zmian w edukacji,

— 7 grudnia br. ZNP zorganizuje dyskusję panelową z udziałem ekspertów, samorządowców, praktyków, przedstawicieli MEN i członków ZNP.

Załączniki:
Razem dla gimnazjów! — apel
Razem dla gimnazjów! — lista