Spotkanie z minister edukacji

Plik umieszczono na stronie 25. 11. 2015 r.

 

W środę, 25 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z nową minister edukacji Anną Zalewską.

W spotkaniu, które miało miejsce w resorcie edukacji, wzięli udział prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania prezes ZNP przedstawił postulaty środowiska oświatowego związane przede wszystkim ze zwiększeniem nakładów na edukację, wzrostem płac, obroną publicznych szkół i przedszkoli, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, finansowaniem edukacji przedszkolnej z budżetu państwa, zaprzestaniem łamania prawa oświatowego przez niektóre samorządy. Mówił także o obawach środowiska, jakie pojawiły się po zapowiedzi likwidacji gimnazjów i wycofania dzieci sześcioletnich ze szkół podstawowych. Przedstawił stanowisko ZNP ws. gimnazjów i obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Szef Związku mówił także o pomyśle ZNP powołania przy Prezydencie RP okrągłego stołu ds. edukacji.

Strony zgodziły się, że wszelkie zmiany powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi.

Minister edukacji Anna Zalewska zadeklarowała chęć rozmowy i zapewniła, że wszystkie projekty ustaw będą konsultowane z partnerami społecznymi. Zapowiedziała publiczną debatę na temat zmian w edukacji i zmian w ustawie o systemie oświaty, która jej zdaniem, w obecnej wersji jest nieczytelna.

Minister zapowiedziała także likwidację tzw. godzin karcianych. — To będzie jedna z moich pierwszych decyzji. Przygotowujemy już nowelizację Karty Nauczyciela, która zniesie godziny karciane — zadeklarowała. Minister mówiła również o zmianach związanych ze zwiększeniem uprawnień kuratora oświaty m.in. w zakresie likwidacji szkół.

— Doceniamy otwartość minister edukacji, ale czekamy na konkrety i szczegóły proponowanych rozwiązań, czyli projekty ustaw — komentował tuż po spotkaniu prezes ZNP, Sławomir Broniarz. — Spotkanie było merytoryczne. Minister przyjęła zaproszenie na debatę o gimnazjach, którą Związek organizuje w Warszawie 7 grudnia z udziałem ekspertów, samorządowców, nauczycieli i pracowników akademickich.

Prezes ZNP, pytany przez dziennikarzy o 6-latki dodał, że rodzice powinni mieć możliwość wyboru posłania swojego 6-letniego dziecka do szkoły. — Jednak uzależnienie tej decyzji od orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest faktycznym prawem wyboru, tylko powrotem do starego modelu — mówił szef ZNP.

Prezes ZNP nie zgodził się z opinią, że cofnięcie reformy obowiązku szkolnego będzie „bezkosztowe”. — Koszty poniosą samorządy, na barkach których spoczywa obowiązek finansowania edukacji przedszkolnej — wyjaśnił.