Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 13. 11. 2015 r.

 

11 listopada 2015 roku w Sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP obchodził 110 rocznicę istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także już po raz 26 Święto Okręgu Łódzkiego ZNP.

W uroczystości uczestniczyli: Sławomir Broniarz Prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński Wiceprezes ZG ZNP, Artur Ostrowski Poseł na Sejm RP, Cezary Gabryjączyk Wiceminister Skarbu Państwa, Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, Tomasz Trela Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz dyrektorzy instytucji, szkół i placówek oświatowych, a także licznie przybyli członkowie ZNP.

Podczas uroczystości nauczycielom, pracownikom oświaty i działaczom ZNP wręczono medale i odznaczenia państwowe, resortowe oraz związkowe za szczególne osiągniecia w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały Iwona Kowalczyk-Rybczyńska i Ewa Kucner, Medal Komisji Edukacji Narodowej: Jarosław Cepak, Mirosława Cichecka, Jadwiga Czech, Aleksandra Fidzińska, Jolanta Gałczyńska, Marzena Kowalska, Izabella Krej, Jolanta Marczuk, Ewa Misztel, Zofia Ogórek, Julita Osiecka, Beata Pilc, Renata Szadkowska, Barbara Woźniak, Małgorzata Ziarnowska. Prezes Sławomir Broniarz wręczył Dyplom Honorowego Przewodniczącego Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi koleżance Zofii Witkowska.

Wręczono również 28 Złotych Odznak ZNP, 16 Odznak za 50-letnią przynależność do ZNP oraz legitymacje związkowe nowym członkom ZNP.

Statuetki Okręgu Łódzkiego ZNP „Przyjazna Dłoń” za szczególne zasługi dla oświaty i ZNP przyznano: Andrzejowi Barylskiemu Wójtowi Gminy Łowicz, Marianowi Jedlińskiemu Prezesowi Oddziału w Radomsku w latach 1998-2006 oraz Mirosławie Kaczmarek Prezesowi Oddziału w Ozorkowie w latach 1990-2014.

Składając odznaczonym gratulacje, goście honorowi z najwyższym uznaniem wyrażali się o historii, roli i dokonaniach ZNP dla poprawy jakości oświaty i warunków pracy. Licznie zebrani goście mieli okazję obejrzeć prezentację 110 lat ZNP przygotowaną przez Dariusza Szlawskiego członka Okręgowej Komisji Historycznej.

W części artystycznej wystąpił pianista Bartosz Maniecki z recitalem utworów Chopina oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku w przedstawieniu teatralnym „Pilaszków 1905” pod opieką artystyczną Małgorzaty Lebiody.