Informacja z przebiegu XXXVIII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego ZNP im. dr. Horsta Podolskiego

Plik umieszczono na stronie 12. 11. 2015 r.

 

W dniach 23 - 25 października 2015 r. w Łódzkim Klubie Nauczyciela, przy ul. Piotrkowskiej 137 odbył się XXXVIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego.

W turnieju uczestniczyło 30 zawodników z Bydgoszczy, Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Poddębic, Rogalina, Słupska, Jarosławia, Rawy Mazowieckiej, Radzynia Podlaskiego, Pabianic, Poznania, Dąbrowy Górniczej i Jeleniej Góry.

Honorowym Gościem Turnieju była żona patrona zawodów — Pani Maria Podolska z córką.

Turniej odbywał się w miłej, koleżeńskiej i sportowej atmosferze. Nad prawidłowością rozgrywek czuwał sędzia zawodów kol. Ryszard Stobiecki, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 38 lat.

Organizację i przebieg turnieju nadzorowała kol. Anna Walczak — przewodnicząca Okręgowej Komisji Kultury Sportu i Turystyki wraz z kol. Zofią Witkowską — członkiem komisji.

Zwycięzcami XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego ZNP zostali:

1. miejsce — Pękała Adam — Radzyń Podlaski,
2. miejsce — Omelańczuk Jacek — Łódź,
3. miejsce — Sejdak Dariusz — Tomaszów Mazowiecki,
4. miejsce — Pilc Krzysztof — Łódź,
5. miejsce — Dmuchowski Grzegorz — Tomaszów Mazowiecki,
6. miejsce — Dębski Błażej — Szprotawa.

Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy i nagrody.

Wsparcia rzeczowego i finansowego w organizacji Turnieju udzielili:
Zarząd Główny ZNP,
Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP,
Zarządy Oddziałów Łódzkich (Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew),
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Anna Walczak,
sędzia zawodów — Ryszard Stobiecki.