Nauczycielski Dzień Protestu — podziękowania

Plik umieszczono na stronie 26. 10. 2015 r.

 

Nauczycielski Dzień Protestu

Koleżanki i Koledzy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom manifestacji — nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi za udział w pikiecie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu.

Dziękujemy za zaangażowanie i solidarność zawodową!

Dziękujemy również tym Koleżankom i Kolegom, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć czynnego udziału w pikiecie, ale wspierali nas kierując słowa poparcia bezpośrednio do Sekretariatu Zarządu Głównego ZNP.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Galeria zdjęć