Nauczycielski Dzień Protestu

Plik umieszczono na stronie 13. 10. 2015 r.

 

Nauczycielski Dzień Protestu

14 października br. odbędzie się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych — Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Demonstracja rozpocznie się o godz. 13.00. Podczas demonstracji przedstawiciele związków złożą petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz.

Wspólne postulaty środowiska oświatowego:

• zwiększenie nakładów na edukację
Od kilku lat maleją nakłady na edukację w Polsce. Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania;

• podniesienie płac
Polscy nauczyciele zarabiają za mało. Wzrost ich wynagrodzeń jest zamrożony od trzech lat. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i podwyżek;

• przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji
Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, a ponad pół tysiąca samorządy przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym: fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych;

• zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły
Stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.