Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich

Plik umieszczono na stronie 05. 10. 2015 r.

 

110lat (14 kB)

Od kilku lat toczy się dyskusja o obniżeniu wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. W chwili obecnej nabrała ona niezwykle emocjonalnego charakteru. Trudno byłoby zaprzeczyć, że większość dzieci sześcioletnich jest gotowa do podjęcia nauki szkolnej. Niewątpliwie mają na to wpływ przemiany cywilizacyjne, wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, a także postępujące upowszechnianie wychowania przedszkolnego. Obniżenie wieku inicjacji szkolnej pozwala na wyrównywanie szans i pełniejsze wykorzystanie potencjału dziecka.

Z tych względów wiek obowiązku szkolnego w Polsce powinien być obniżony. Tymczasem w ciągu ostatnich lat rząd wielokrotnie zmieniał zdanie w tej sprawie, przekładał wejście w życie reformy, wydłużał okres, w jakim rodzice decydowali o wieku debiutu szkolnego swoich dzieci, wprowadzając coraz większy chaos. Zabrakło dialogu ze zdezorientowanymi rodzicami i ogólnopolskiej kampanii wskazującej na korzyści wynikające z wczesnego rozpoczynania edukacji oraz właściwego przygotowania wszystkich szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

Efekty zaniedbań MEN są obecnie aż nadto widoczne. Dzisiaj zamiast dyskutować o wyrównywaniu szans edukacyjnych młodszych dzieci i wczesnym wspieraniu ich rozwoju, opinia publiczna koncentruje się na kwestionowaniu zasadności tych zmian.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, cofnięcie reformy obowiązku szkolnego dla sześciolatków zdezorganizuje system oświaty. Sukcesywnie w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz na studiach zabraknie jednego rocznika uczniów. Ponadto upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci trzyletnich i czteroletnich w sytuacji powrotu sześciolatków do przedszkoli będzie praktycznie niemożliwe. W konsekwencji zmniejszą się szanse na sukces edukacyjny polskiego dziecka. 

Zamiast cofać reformę, należy zatroszczyć się o jej prawidłowe wdrożenie. Dziś najważniejszym zadaniem dla szkół i organów prowadzących jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i pełnej opieki o wysokim standardzie zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego