Nowoczesna szkoła — podnoszenie i eksponowanie jakości pracy

Plik umieszczono na stronie 22. 09. 2015 r.

 

110lat (14 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP
oraz
OUPiS ZNP Filia w Łodzi
zapraszają na
KONFERENCJĘ

„Nowoczesna szkoła
— podnoszenie i eksponowanie jakości pracy”

która odbędzie się 24 września 2015 r. godz. 11.00
w Dużej Sali Obrad UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104

Celem konferencji jest prezentacja rozwiązań, jakie należy wprowadzić w obszarze podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk i uzyskanych osiągnięć.

Program:

1. Otwarcie konferencji — Marek Ćwiek — Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP (godz. 11.00);

2. Wyzwania nowoczesnej szkoły w świetle wymagań stawianych przez państwo wobec szkół — mgr Anna Kostrubała-Brak, mgr Joanna Kotlarz, mgr Agnieszka Arkusińska — Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych;

(Po referacie odbędą się warsztaty nt. „Arkusz obserwacji lekcji w kontekście wymagań państwa, czyli na co zwrócić uwagę planując/obserwując lekcję?” dla grupy 25 osób — czas około 60 minut);

3. Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy — przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi;

4. Współczesne wyzwania szkolnego doradztwa kariery — dr Andrzej Zbonikowski — Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Narodowe Forum Doradztwa Kariery;

5. Dyskusja;

6. Przerwa kawowa (godz. 12.30-12.45);

7. Rola dyrektora w podnoszeniu jakości pracy szkoły — Krzysztof Durnaś — dyrektor SP nr 35 w Łodzi;

8. Dobre praktyki szkół i placówek oświatowych (wystąpienia dyrektorów szkół):

9. Kreowanie wizerunku i promocja szkoły, czyli jak pokazać jakość —  Sławomir Waśniewski — wykładowca OUPiS ZNP w Łodzi;

10. Dyskusja;

11. Podsumowanie i zakończenie konferencji (około godz. 14.30).

Organizatory zastrzegają sobie prawo możliwości zmian w programie wynikających z przyczyn niezależnych.

Prezentacje ukazujące zakres zagadnień przedstawionych podczas konferencji:

1. Slajd tytułowy konferencji
2. Anna Kostrubała-Brak, Joanna Kotlarz, Agnieszka Arkusińska, Wyzwania nowoczesnej szkoły w świetle wymagań stawianych szkołom przez prawo, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych
3. Sławomir Waśniewski, Kreowanie wizerunku i promocja szkoły czyli jak pokazać jakość, OUPiS Łódź
4. Andrzej Zbonikowski, Współczesne wyzwania szkolnego doradztwa kariery, AHE w Łodzi
5. Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy, Kuratorium Oświaty w Łodzi
6. Krzysztof Durnaś, Rola dyrektora w podnoszeniu jakości pracy szkoły, Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi
7. Małgorzata Joniuk-Piątkowska, Kształcenie zawodowe w ZSP nr 5 w Łodzi, ZSP nr 5 w Łodzi