ZNP — spór z rządem

Plik umieszczono na stronie 29. 08. 2015 r.

 

— 1 września wznawiamy akcję protestacyjną i wchodzimy w spór z rządem — poinformował 27 sierpnia 2015 r. prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie.

— Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani pani premier, ani pani minister edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP — mówił.

Dlatego 25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

— W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP. Jest to konsekwencja niespełnienia do 24 sierpnia postulatów ZNP — wyjaśniał szef Związku. Dodał, że ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów. — Ich brak upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych — mówił Sławomir Broniarz.

26 sierpnia Związek wystosował list w tej sprawie do premier Ewy Kopacz. — Pani premier deklaruje w wywiadach chęć rozmowy i dialogu. Na bilbordach widać, jak Ewa Kopacz rozmawia z ludźmi. Ale tylko na zdjęciach. My tego nie odczuwamy. Czekamy na rozpoczęcie rozmów — dodawał prezes ZNP. — Chcemy również przedstawiać nasze postulaty i dyskutować o oświacie z lokalnymi politykami, samorządowcami i rodzicami. Ruszamy z naszą kampanią informacyjną i akcją protestacyjną już od 1 września — wyjaśniał prezes Sławomir Broniarz.

List do premier Ewy Kopacz

Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP.

Wznowienie akcji protestacyjnej jest konsekwencją niespełnienia do 24 sierpnia 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP przedstawionych podczas manifestacji w Warszawie 18 kwietnia br., a także wyrażonych w uchwale Prezydium ZG ZNP z 15 czerwca br. Wobec powyższego, Prezydium ZG ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów w sprawach istotnych dla środowiska oświaty. Ich brak upoważni Prezydium ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU

Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.

Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.

Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców.

Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa.

Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z poważaniem,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU wersja do druku TUTAJ.