Informacje dotyczące planowanych zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od 1. 09. 2015 roku (stan na dzień 1. 06. 2015 r.)

Plik umieszczono na stronie 08. 06. 2015 r.

 

 

Ilość nauczycieli, których dotyczy:

 

zamiar zwolnienia
od 1. 09. 2015 r.

ograniczenia etatu
od 1. 09. 2015 r.

nieprzedłużenie umowy
na czas określony

Łódź

108

224

88

województwo

195

540

81

razem

303

764

169

 

Ilość pracowników niepedagogicznych, których dotyczy:

 

zamiar zwolnienia
od 1. 09. 2015 r.

ograniczenia etatu
od 1. 09. 2015 r.

nieprzedłużenie umowy
na czas określony

Łódź

14

11

18

województwo

30

12

3

razem

44

23

21