19 maja — pikieta ZNP w Warszawie

Plik umieszczono na stronie 19. 05. 2015 r.

 

We wtorek, 19 maja 2015 roku odbędzie się w Warszawie ogólnopolska pikieta pracowników oświaty organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w godz. 11.00 — 11.45.

Nauczyciele zgromadzą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by wyrazić swój protest wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez Joannę Kluzik-Rostkowską. Przypomną postulaty, jakie złożyli na ręce minister edukacji podczas 22-tysięcznej manifestacji, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia. Związek domaga się podjęcia rzeczywistego dialogu w sprawach dotyczących: zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa przez samorządy i wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

Brak woli prowadzenia negocjacji ze strony minister edukacji oraz lekceważenie środowiska oświatowego i jego problemów sprawia, że nauczyciele z całej Polski po raz kolejny wyjdą na ulice Warszawy 19 maja.

W ubiegłym tygodniu, 13 maja ZNP wystąpił do premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie z pikietującymi nauczycielami. — Jesteśmy przekonani, że doceniając znaczenie i rolę nauczycieli w procesie kształcenia, zechce Pani spotkać się przedstawicielami środowiska oświatowego — napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do premier Ewy Kopacz.

19 maja związkowcy złożą w kancelarii pismo adresowane do premier Ewy Kopacz. — Dziś chcemy przedstawić nasze postulaty premierowi Rządu RP, ponieważ minister edukacji nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nas spraw, dotyczących: zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa przez samorządy, wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego — czytamy w petycji ZNP. — Rozwiązanie wymienionych wyżej kwestii wymaga woli podjęcia dialogu z partnerem społecznym jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Od dłuższego czasu na te rozmowy czekamy. Niestety, bez rezultatu. Dlatego przyszliśmy przed gmach KPRM. Liczymy, że ta forma wyrażenia niezadowolenia przez protestujących pracowników oświaty wywoła pogłębioną refleksję i doprowadzi do dialogu.

Podczas pikiety głos zabierze prezes ZNP. Uczestnicy manifestacji będą mieli balony z hasłem „Joanna robi nas w balona”, transparenty, flagi i plakaty.

Planowany czas pikiety: godz. 11.00 — 11.45.

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, iż w pikiecie weźmie udział około 100 nauczycieli i pracowników oświaty z Łodzi i województwa łódzkiego.