Rekomendacje po III Ogólnopolskiej Konferencji „Rok szkoły zawodowców — kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy” z dnia 19 marca 2015 r.

Plik umieszczono na stronie 01. 04. 2015 r.

 

W dniu 19 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Rok szkoły zawodowców — kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy”, zorganizowana we współpracy z Sekcją Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Główna tematyka konferencji dotyczyła:

— Organizacji kształcenia zawodowego specjalnego w zreformowanej formule kształcenia zawodowego i ustawicznego.

— Zmian w kształceniu zawodowym — nowa formuła edukacji.

— Funkcji kształcenia zawodowego specjalnego jako katalizatora aktywizacji zawodowej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

— Klasyfikacji zawodów w odniesieniu do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

— Uwarunkowań sukcesu absolwenta szkoły zawodowej specjalnej na zmieniającym się rynku pracy.

Konferencja z udziałem przedstawicieli władz państwowych, organów prowadzących, instytucji włączających absolwentów w funkcjonowanie na otwartym i wspomaganym rynku pracy oraz przedstawicieli środowiska organizującymi kształcenie zawodowe określiła niezbędne kierunki zmian warunkujące prawidłowe włączanie absolwentów. Określiła również zadania wynikające z optymalizacji warunków uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas konferencji, którą prowadził dyrektor ŁCDNiKP Janusz Jan Moos zaprezentowano wystąpienia:

— Prezentacja kierunków dotychczasowych działań w zakresie wspierania przygotowania zawodowego na zmieniającym się rynku pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie edukacji zawodowej, omówienie założeń i rekomendacji I i II Ogólnopolskiej Debaty organizowanych w Łodzi w 2013 i 2014 roku — Marek Ćwiek — Prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

— Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście zmian w kształceniu zawodowym specjalnym — Elżbieta Matejka — Radca Ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Dorota Igielska — Radca Ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

— Uwarunkowania sukcesu absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną na zmieniającym się rynku pracy — prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak.

— Działania zespołów eksperckich MEN i rekomendacje poprzedzające wprowadzenie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do przygotowania zawodowego — Jolanta Wojciechowska — Prezes Stowarzyszenia Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Efekt Motyla”, konsultant ŁCDNiKP.

— Miejsce ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w systemie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie — wicedyrektor CKE Ewa Rudomino.

— System doradztwa zawodowego a zmienność rynku pracy — kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP Małgorzata Sienna.

— Nowa formuła egzaminów zawodowych — szanse i zagrożenia — kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE Łódź Marek Szymański. Istotną częścią konferencji była dyskusja panelowa z udziałem pracodawców, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, środowiska nauki, dyrektorów szkół zawodowych specjalnych.

[...]

ZOBACZ pełną treść dokumentu (Opracowanie: Ewa Błasiak, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego w Łodzi, Iwona Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Jolanta Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia „Efekt Motyla”. Redakcja: Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP.)
[plik pdf w nowym oknie]