Ferie zimowe w szkołach

Plik umieszczono na stronie 15. 01. 2015 r.

 

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Dziewiętnastego stycznia 2015 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ministra edukacji narodowej, w szkołach niektórych województw rozpoczynają się ferie zimowe. Dla nauczycieli jest to czas urlopu wypoczynkowego. Uczniom i nauczycielom życzymy udanego wypoczynku i regeneracji sił.

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec, a pracodawca ma obowiązek go udzielić. Dyrektorom szkół przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa, każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie (wakacje) i ferie zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel nie może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w tym czasie innych czynności niż:
1. przeprowadzanie egzaminów;
2. prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3. opracowywanie szkolnego zestawu programów;
4. uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Ponadto należy pamiętać, że czynności te w danym roku szkolnym nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni z przysługującego mu urlopu.

Zgodnie z kodeksem pracy, kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.