Rynek pracy i przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce

Plik umieszczono na stronie 04. 01. 2015 r.

 

Stopa bezrobocia według resortu pracy na koniec listopada 2014 r. kształtowała się na poziomie 11,4%. Bez pracy pozostawało 1,78 mln osób. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku bezrobocie spadło prawie o 2%.

Od 1 stycznia 2014 r. pensja minimalna wynosiła 1680 zł brutto. Po odliczeniu składek na ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy było to 1237 zł netto.

Wynagrodzenie minimalne w 2015 r. wynosić będzie 1750 zł. Najmniej zarabiający pracownik otrzyma więc na rękę 1286 zł, czyli prawie 50 zł więcej niż w 2014 r.

Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie podlegają osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. W 2013 r. na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło pracowało w naszym kraju ok. 1,25 mln osób, czyli około 27% wszystkich pracowników. To najwięcej w Europie (wg danych Komisji Europejskiej).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2014 r. wyniosło 3937 zł i było o 3,3% wyższe niż rok temu.

Średnie wynagrodzenie w Łodzi w listopadzie 2014 r. wynosiło 3672 zł, w Krakowie np. była to kwota 4093 zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza